Dating priser Helsingør
Date: 2017-03-02 01:14

Video: Dating priser Helsingør

KEEPING LEGENDS ALIVE fortolker og omarrangerer store og små Beatles-klassikere i medrivende folk/pop versioner. I et akustisk setup med guitarer, violin, en træ kasse og masser af kor få r numrene nyt liv og finder sin plads imellem nostalgisk genkendelsesglæ de og fascinationen af nye tilgange til et af musikhistoriens smukkeste sangkataloger.

Guldbryllupsfest medtag drikkevare GRATIS - æresport

SONJA HALD har droppet facaden. Har smidt sminke, jokes og parader ud af vinduet. Tilbage stå r fem gravalvorlige familiefæ dre: Det er nu, slaget stå r, og det er ikke for tø sedrenge.
Det er folkrock, som da mor rø g pibe og far havde page, blandet op med alt, hvad der er galt på internettet, ukuelig optimisme og bundlø s gæ ld. Sarte sandheder og letsindige lø gnehistorier om verden set præ cis 8 km syd for Skive ringvej. Selvsikre guitarer, som da radioen stadig spillede rock. Trommer, der aldrig har hø rt om elektronik. Dansk lyrik i verdensklasse leveret af fem gutter, der bå de kan flyve hø jt og samtidig holde fø dderne på jorden.

Stars

Min dybeste respekt for jeres initiativ med , med en menneskelig forst 779 else, at fors 798 ge at skaffe et, for den enkelte meningsfyldt arbejde og adgang til f 785 llesskabet. Jeg er borgerlig,, men de i g 798 r drejer sig ikke om politisk st 779 sted, men om menneskesyn,. Jeg 798 nsker jer alt mulig held med projektet, og h 779 ber alle dem, der skal sluge kameler er i stand til det. P 779 vegne af dem det drejer sig om 798 nsker jeg jer held og lykke. Venlig hilsen Knud Th. Locht

Massageescort – Ekstra Bladet

&rdquo Vi har brugt de sidste to å r på at finde hinanden igen, som venner og tæ tte musikalske samarbejdspartnere, og det er med stolte og lettere bæ vende hjerter, at vi i dag hejser vores flag i det danske musiklandskab igen, &rdquo fortæ ller sanger og sangskriver Frederik Vedersø , og fortsæ tter:

SORT SOL behø ver næ ppe nogen stø rre introduktion for et dansk publikum, da de siden begyndelsen som Sods for 85 å r siden har henrykket det danske rockpublikum med albums som Dagger & Guitar og Glamourpuss og hits som "Holler High", "Next Century" og "Let Your Fingers Do the Walking".

SMALLSTARS BLUES JAM er en ramme, hvor du som udø vende musiker kan netvæ rke på kryds og tvæ rs og forhå bentligt knytte nye musikalske bå nd, og det er stedet, hvor du som publikum vil opleve den sæ rlige å nd og stemning, der opstå r, nå r musikken sæ ttes fri i en jam.
Entré : 95 kr. i dø ren // inkl. en valgfri drikkevare: ø l (specialø l undtaget), vin, vand eller kaffe

Der venter publikum en oplevelse, hvor man hele tiden svæ ver mellem de velkendte melodier og tekster på den ene side samtidig med, at man overraskes og glæ des over nye arrangementer og versioner af de selv samme sange.

The Beatles har betydet ubeskrivelig meget for rigtig mange mennesker. Derfor er det med stor ydmyghed, at Keeping Legends Alive gå r på scenen. For hvordan tillader man sig at lave om på numre som "Penny Lane", "Here Comes The Sun", "She Loves You" & "Eight Days A Week" uden at komme til at ligne et plagiat og uden at ø delæ gge de legendariske sange.

SMALLSTARS BLUES JAM er en ramme, hvor du som udø vende musiker kan netvæ rke på kryds og tvæ rs og forhå bentligt knytte nye, musikalske bå nd, og det er stedet, hvor du som publikum vil opleve den sæ rlige å nd og stemning, der opstå r, nå r musikken sæ ttes fri i en jam.

SMALLSTARS BLUES JAM er fø dt i samarbejde med Honky-Tonk-Goose, som udgø r den faste rytmegruppe og bestå r af:

Jonas Hansen (sang & guitar)
Christian Vaupel (bas)
Henrik Hald (klaver)
Michael Spike (trommer).

STARS påtager sig intet ansvar for billetter der sendes med posten – modtager du ikke dine billetter skal du kontakte salgstedet.

Dating priser Helsingør : Pics. More pics: Dating priser Helsingør.