Kan alle få en kæreste Fredensborg
Date: 2017-03-29 16:46

For få adgang til indhold på skal du tillade visning af annoncer på . Se hvordan du gør her..

Skype | Gratis opkald til familie og venner

Bor du i et område, hvor vinden jævnligt rører på sig, så kan en husstandsvindmølle vise sig at være en rigtig fornuftig investering. Med en husstandsvindmølle kan du spare en masse penge på din el-regning. Gratis og miljøvenlig energi er, hvad du kan forvente af en privat vindmølle.

Her kan alle være med på en badebillet

Jeg ville nok tage et tø rklæ de om hovedet. Men jeg vil ikke gemme mig væ k og sidde i et hjø rne og fø le mig forkert eller skyldig. For kræ ft er ikke en straf for, at jeg har levet forkert. Det har heller ingen sammenhæ ng med, at jeg for nogle å r siden fik lavet bryster.

Kan alle få en sixpack?

»Der er 65-65 damer, der er kommet hver lørdag i 85 år. De har morgenbrød, kaffe og deres egen musik med og hygger sig i saunaen. Saunaen ovre hos herrerne er nærmest blevet et værested. Og så kommer her børnefamilier, der nyder, at børnene kan plaske uden at forældrene behøver at tørre op og gøre rent efter dem,« fortsætter Elisabeth Nielsen.

Her kommer folk i alle aldre og af mange etniciteter, der tager et brusebad, går i sauna eller nyder et karbad, måske i kurbadudgaven, eller lader muskler og infiltrationer massere igennem.

At sæ tte tingene i relief har også hjulpet mig en del. Brystkræ ft er ikke rart, men tæ nk, hvis det havde væ ret mave- tarmkræ ft. Her er risikoen for at dø , eller at det spreder sig, væ sentlig stø rre end ved brystkræ ft. Min brystkræ ft få r mig ikke ned med nakken. Det ved jeg. Men hvis der skete mine tre bø rn noget, eller hvis jeg mistede benene eller synet på begge ø jne, ville det ryste mig dybt.

»I første omgang – inden for nogle måneder – kunne vi godt tænke os at arrangere en konkurrence, hvor vi inviterer en eksperimentalfysiker, en teoretisk fysiker og en gymnasielev, og så får de hver otte timers adgang til vores eksperiment. Så er spørgsmålet, hvem der er bedst til at gøre eksperimentet bedre.«

Nogle har spurgt mig, om ikke jeg fø ler, at min krop har forrå dt mig, med al den træ ning og al tid, jeg har brugt på den, og jeg så alligevel få r kræ ft? Tvæ rtimod. Det er nu, jeg skal hø ste frugterne af mit fysiske og mentale overskud. Jeg har en krop som en 85-å rig, selv om jeg meget snart bliver 55. Det kommer mig til gavn nu, hvor jeg har brug for det.

Jeg fandt selv knuden efter at have haft ondt i brystet i et stykke tid. Jeg gav det ikke så meget opmæ rksomhed, for kræ ft gø r ikke ondt, så det kunne jo ikke væ re det. Alligevel fremrykkede jeg mit å rlige læ getjek. Bare for at væ re på den sikre side.

Den indtægt, der er skattepligtig, skal du tillægge til den personlige skattepligtige indkomst fra dit arbejde. Du har selvfølgelig mulighed for at fratrække de udgifter, der måtte være forbundet med drift af din vindmølle. Hvis din husstandsvindmølle ikke opfylder nedenstående krav, så skal du ikke betale skat, og du kan samtidig heller ikke få fradrag for dine udgifter.

Kan alle få en kæreste Fredensborg : Pics. More pics: Kan alle få en kæreste Fredensborg.