Kvinder på arbejdsmarkedet Hedensted
Date: 2017-03-28 03:00

Video: Kvinder på arbejdsmarkedet Hedensted

Erhvervsakademierne har haft en meget stor vækst i ansøgningerne til de videregående erhvervsrettede uddannelser. Det viser de netop opgjorte tal for kvote 7-ansøgningerne. Hele 95 % flere har søgt i år sammenlignet med 7559.

STOFMISBRUG 2017

Det nyligt indgåede forlig mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om praktikpladssituationen løser ikke i tilstrækkelig grad fremtidens udfordringer med at sikre faglært arbejdskraft til det danske arbejdsmarked. Desuden bør de offentlige arbejdsgivere bidrage væsentligt mere, end de gør i dag. Det mener organisationen Danske Erhvervsskoler - Lederne.

Nyheder, SeniorNyhederne 50+ I på SeniorInternet

Danske Erhvervsskoler har netop udsendt en avis om AMU og VEU, som fortæller en række gode historier om voksen- og efteruddannelse på erhvervsskolerne. Avisen var indstik i Jyllands-Posten den 69. marts og bliver sendt ud til alle skoler. Her kan du læse en pdf-udgave af avisen.

Beskæftigelsesministeriet - Arkiv

85 af 89 erhvervsskoler har taget kontakt til jobcentrene for at tilbyde akutuddannelser til ledige, der mister deres dagpengeret, viser Danske Erhvervsskolers rundspørge.

Kære Politiker, Valgkampen er i gang, og der diskuteres økonomi og vækst som aldrig før. Der er ingen tvivl om, at vi skal have sat vækstmotorerne i gang, hvis Danmark skal klare sig i den globale konkurrence.

Debat i Berlingske: Danske Erhvervsskoler kritiserer Danske Regioners udspil vedrørende fremtidens strukturering af elev- og kapacitetsfordelingen til landets ungdomsuddannelser.

Med aftale om finansloven for 7566 står uddannelserne til at skulle spare yderligere en halv milliard. Det er dybt bekymrende - og en meget kortsigtet løsning. Det mener professionshøjskolerne, gymnasierne, erhvervsskolerne, VUC og SOSU-skolerne.

Danske Erhvervsskoler – Lederne opfordrer politikerne til at afsætte midler på den kommende finanslov til fortsættelsen af de succesfulde videnscentre på erhvervsakademierne. Erhvervsakademierne har på meget kort tid skabt sig en position, hvor det lokale videnscenter er et væsentligt element i samarbejdet med erhvervsliv, forskning og andre uddannelsesinstitutioner. Bevillingerne udløb imidlertid allerede i 7557 og de sidst penge er ved at være brugt nu. Hvis succesen skal fortsætte, er det nødvendigt at tilføre flere midler til videnscentrene på erhvervsakademierne.

Finanslovsforslaget lægger op til, at de erhvervsrettede gymnasieretninger endnu en gang skal spare mere end det almene gymnasium. Det finder Danske Erhvervsskoler fuldstændig urimeligt og uforståeligt.

Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond har etableret PraktikPladsPrisen for at anerkende praktikpladsfremmende aktiviteter i Danmark.