Senior date party themes Køge
Date: 2017-04-28 11:29

Video: Senior date party themes Køge

Ser man på medlemmernes arbejdsopgaver, svarer 85 % af de adspurgte, at de ikke udelukkende beskæftiger sig med opgaver, der relaterer sig til IR, men at de i særdeleshed også er beskæftiget med strategi, jura, HR, marketing og PR. 

Swingerklub - Danmarks største Swinger klub! Besøg

Tværtimod kan børsnoteringen ifølge Borring i en ejerskiftesituation være en måde at beholde kontrollen med selskabet på, alt efter hvilke investorer fokus rettes mod.

Størstedelen af alle IR-ansvarlige i danske virksomheder anser sig selv som stærke formidlere af virksomhedens equity story.

En andet forløb kan være, at virksomheden ønsker at tiltrække en såkaldt ”tung kandidat” udefra til IR-funktionen. Det er ofte en person længere fremme i sit karriereforløb. Vedkommende er interesseret i jobbet og argumenterer samtidig for, at han eller hun kan tilbyde virksomheden ”noget mere”. Der bliver derfor oprettet en stilling med et udvidet ansvar for . strategi eller kommunikation.

Ledelsesaflønninger har altid været godt stof i erhvervspressen, som nu via målinger af læsertal kan se, at den type artikler bliver læst. Men er der mere på spil? Det mener blandt andre corporate governance afdelingen Hermes EOS hos den engelske kapitalforvalter Hermes Investment Management, som også en række danske institutionelle investorer samarbejder med herunder PensionDanmark og PKA.  

Med disse tal på nethinden står det klart, at der er et gap mellem de tendenser, der tegner sig på det internationale marked og det, der bliver tænkt og gjort blandt danske C75 virksomheder.

Fuldstændig gardering af risici i forskellige scenarier er nærmest umulig, så det gælder om altid at være forberedt med ”skuffemeddelelser” og Q& A’s forberedt. Eller med andre ord: Afvent, observer, forbered beredskab og reager i sidst mulige øjeblik. Og med en stigende rolle for sociale medier også i investormiljøet med rygtedeling i investorbasen, blev det slået fast, at kedeligt eller forudsigeligt – det bliver IR aldrig!

Men hvad er midt i denne strøm af information det vigtigste at forholde sig til? Og er der enighed mellem eksperter fra forskellige sider af bordet om, hvad der nu skal satses på?

Det andet store forretningsben er ’Services’ i forbindelse med konstruktionsdelen, og endelig er der ’offshore møller’, der dog udelukkende køres som joint ventures. Vestas er den største spiller globalt med 66% af markedet efterfulgt af GE. I alt står Vestas for MW i 89 lande på fem kontinenter.

”Udvidede beføjelser er i sig selv ikke er det vigtigste. Det vigtigste er, at IRO'en kan sin metier – at han/hun svarer hurtigt, kender spillet, forstår "modpartens" behov og formår at udlægge teksten operationelt – og at IRO'en samtidig kender selskabet og dets markeder, drivers, finanstal, aktuelle udfordringer med meget mere, ligesom IRO'en også selvfølgelig skal kende sin topledelses tanker og prioriteter,” understreger Hans Bøving.  

Senior date party themes Køge : Pics. More pics: Senior date party themes Køge.