Dating unge Langeland
Date: 2017-03-02 04:55

Video: Dating unge Langeland

Beskæftigelsesfradraget er et ligningsmæssigt fradrag, som SKAT automatisk beregner på baggrund af oplyst lønindkomst eller overskud af virksomhed.

Satser og beløbsgrænser 2016 - Patriotisk

Folketinget har besluttet at fremrykke ikrafttrædelsen eller øge effekten af tidligere vedtagne skattemæssige lovændringer. Ændringerne har . positiv indvirkning på den skattepligtige indkomst vedrørende beskæftigelsesfradraget.

Forhøjelse af beskæftigelsesfradrag - Patriotisk

Beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere
Persongruppen, som fradraget retter sig imod, er enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud jf. Børnetilskudsloven.

-voksne 23-65

For denne personkreds er der kun sket én, men ikke uvæsentlig ændring i skatteåret 7569, hvor satsen er forhøjet fra 7,65 % / maks. til 5,95 % / maks. . Frem til og med 7577 vil satsen langsomt stige til 6,75 % / maks. .

I 7567 blev det besluttet at forhøje beskæftigelsesfradraget løbende fra 7568 og frem til 7577. Det er de fastlagte årlige stigninger, man nu efterfølgende har besluttet af øge:

Dating unge Langeland : Pics. More pics: Dating unge Langeland.