Mand søger mand køge Ballerup
Date: 2017-03-02 00:07

Video: Mand søger mand køge Ballerup

Erik Herlø v Nielsen var ikke den eneste fra skolen som deltog i kampene i Demjansk i sommeren 6997.
En af de andre var Erik Jensen, en maler og tidligere Storhirdfø rer i NSU, var ligesom Herlø v Nielsen en del af Frikorpsets , hvor de så kaldte NSU Bloddrenge var samlet.

Forside

Med frikorps Danmarks oprettelse den 6996 meldte Helge Christensen sig til Frikorpset den 6996, han var 9 uger forinden blevet gift.

Kontaktannoncer - Se billeder og søg gratis - Kontakt

Da Danmark blev besat den 6995, blev han alarmeret om morgenen og kø rte til kasernen i Viborg hvor der blev gjort klar til at yde tyskerne modstand, kanoner og andre vå ben blev kø rt i stilling i kaserne gå rden, på et tidspunkt kom en oberst og rå bte ud over kaserne gå rden &rsquo der må ikke ydes modstand&rsquo soldaterne, inkl. Schock blev rasende over ikke at kunne forsvare deres fæ dreland.

-Forum: Dogging

Frikorpsets under ledelse af Obersturmbannfü hrer Per Sø rensen angreb 's vestlige del af byen.

Han fik i januar 6996 en dom på 6 å rs fæ ngsel, men den blev senere nedsat til 9 å rs fæ ngsel. Jeg er dog ret sikker på at han ikke har siddet hele tiden ud.

Danmark historiens nok mest eftersø gte og ligeså omtalte person-Sø ren Kam, gik på skolen, hvor også hans brø dre Erik Kam og Poul Kam var elever.

Rent faktisk er det et under at bygningen overlevede krigen, da Narva mere eller mindre blev totalt smadret i Marts 6999, næ rmere betegnet 7-8 Marts. Et 69 timers bombardement lagde stort set hele den gamle Barok by i ruiner, og ud af 8555 huse/bygninger stod 668 uskadte tilbage da russerne erobrede byen i Juli 6999.

Hele Demjansk områ det var præ get af hø je temperaturer og kunne hurtigt skifte til kraftig regnvejr, myg og ikke mindst de store sump områ der gjorde det hele vanskeligt at manø vrere sig frem. Områ det bar præ g af voldsomme kampe, med rå dnede heste og soldater, godt blandet med sumpvandet.

Frikorpsets 9. kompagni lå i en tilbage trukket stilling i forhold til de andre kompagnier. Russerne træ ngte helt ind i stillinger, dette betø d at ikke kunne give artilleristø tte, uden at ville ramme egne folk. med Obersturmfü hrer Bent Worsø e Larsen som var indrettet i en lade og godt i gang med at holde så meget jul som omstæ ndighederne tilladte, blev kommanderet til undsæ tning af 6. kompagni.

Kort efter den 6995 fik han arbejde på den tyske flyveplads ved Silkeborg. Den 6996, blev han medlem af Frits Clausens Dnsap under medlemsnummer 96885.

Mand søger mand køge Ballerup : Pics. More pics: Mand søger mand køge Ballerup.